3.1. Systémy vodotěsných izolací

Základními předpisy pro použití vodotěsných izolací v síti Správy železnic jsou TNŽ 73 6280 - Navrhování a provádění vodotěsných izolací (TNŽ – viz níže), Obecné technické podmínky (OTP – viz níže) - Systémy vodotěsných izolací na železničních mostních objektech a TKP staveb státních drah, kapitola 22 Izolace proti vodě.

Po splnění uvedených podmínek vystavuje Odbor traťového hospodářství Generálního ředitelství Správy železnic Osvědčení o ověření kvality a shody s požadavky stanovenými v OTP.

Na základě procesu přeschvalování, který probíhal do 1. 6. 2016, se ruší platnost všech vydaných Osvědčení o ověření shody s požadavky OTP pro systémy vodotěsných izolací na železničních mostních objektech (dále jen „osvědčení“) vydaných před rokem 2016. Na železničních mostních objektech je povoleno používat pouze schválené systémy s nově vydaným osvědčením.

Kontaktní údaje:

Ing. David Zeman
Správa železnic, státní organizace
Generální ředitelství
Odbor traťového hospodářství (O13)
Oddělení mostů a tunelů
Křižíkova 2, 186 00 PRAHA 8
tel.: 972 244 144
mobil: 725 775 096
e-mail: zemand@spravazeleznic.cz

Files to download

Aktuální informace v oblasti bezešvých systémů vodotěsných izolací (205.1 kB) pdf
TNŽ 73 6280 - Navrhování a provádění vodotěsných izolací (1.6 MB) pdf
OTP Systémy vodotěsných izolací na železničních mostních objektech (1.7 MB) pdf
Schválené systémy vodotěsných izolací (1.1 MB) pdf
Seznam firem pro provádění schválených systémů vodotěsných izolací (778.8 kB) pdf