3.1. Systémy vodotěsných izolací

Základními předpisy pro použití vodotěsných izolací v síti Správy železnic jsou TNŽ 73 6280 - Navrhování a provádění vodotěsných izolací (TNŽ – viz níže), Obecné technické podmínky (OTP – viz níže) - Systémy vodotěsných izolací na železničních mostních objektech a TKP staveb státních drah, kapitola 22 Izolace proti vodě.

Po splnění uvedených podmínek vystavuje Odbor traťového hospodářství Generálního ředitelství Správy železnic Osvědčení o ověření kvality a shody s požadavky stanovenými v OTP.

Na základě procesu přeschvalování, který probíhal do 1. 6. 2016, se ruší platnost všech vydaných Osvědčení o ověření shody s požadavky OTP pro systémy vodotěsných izolací na železničních mostních objektech (dále jen „osvědčení“) vydaných před rokem 2016. Na železničních mostních objektech je povoleno používat pouze schválené systémy s nově vydaným osvědčením.

Kontaktní údaje:

Ing. David Zeman
Správa železnic, státní organizace
Generální ředitelství
Odbor traťového hospodářství (O13)
Oddělení mostů a tunelů
Křižíkova 2, 186 00 PRAHA 8
tel.: 972 244 144
mobil: 725 775 096
e-mail: zemand@spravazeleznic.cz

Files to download

Aktuální informace v oblasti bezešvých systémů vodotěsných izolací (205.1 kB) pdf
TNŽ 73 6280 - Navrhování a provádění vodotěsných izolací (1.6 MB) pdf
OTP Systémy vodotěsných izolací na železničních mostních objektech (1.7 MB) pdf
Schválené systémy vodotěsných izolací (1.1 MB) pdf
Oprávněné firmy - 04_17_2024.pdf (919.1 kB) pdf