Seznamy držitelů vydaných osvědčení ke svařování – zhotovitelé svařování

Správa železnic OŘ (aktualizace k 10.1.2023)

Mimodrážní (aktualizace k 10.1.2023)

Symboly pro označení technologií svařování