Seznamy držitelů vydaných osvědčení ke svařování – zhotovitelé svařování

Správa železnic OŘ (aktualizace k 1.3.2021)

Mimodrážní (aktualizace k 1.3.2021)

Symboly pro označení technologií svařování