Síť GSM-R

5. Síť GSM-R

Dovolujeme si Vás informovat, že dne 1. dubna 2023 došlo ke změně názvu organizační jednotky zajišťující Kontaktní pracoviště centra správy SIM karet. Název byl z původního názvu Centrum telematiky a diagnostiky změněn na současný název Centrum techniky a diagnostiky. Veškeré uzavřené smlouvy a zde zveřejněné dokumenty, obsahující původní název, zůstávají v platnosti.

5.1 Všeobecné obchodní a provozní podmínky neveřejných služeb elektronických komunikací poskytovaných v mobilní telefonní síti GSM-R

5.1 Všeobecné obchodní podmínky

5.2 Reklamační řád neveřejných služeb elektronických komunikací poskytovaných v mobilní telefonní síti GSM-R

5.2 Reklamační řád

5.3 Ceník služeb

5.3 Ceník služeb

5.4 Žádost o aktivaci SIM-karty – Smlouva o poskytování neveřejných služeb elektronických komunikací poskytovaných v mobilní telefonní síti GSM-R

5.4.1 Vozidlová radiostanice - jednotlivá žádost

5.4.1 Žádost o aktivaci SIM-karty - vozidlový terminál od 1. 4. 2023

5.4.2 Vozidlová radiostanice - hromadná žádost

5.4.2 Žádost o aktivaci SIM-karty - vozidlový terminál od 1. 4. 2023

5.4.3 Mobilní telefon - jednotlivá žádost

5.4.3 Žádost o aktivaci SIM-karty - mobilní telefon od 1. 4. 2023 

5.4.4 Mobilní telefon - hromadná žádost

5.4.4 Žádost o aktivaci SIM-karty - mobilní telefon od 1. 4. 2023

5.4.5 Prohlášení o shodě GSM-R SIM karty

5.4.5.a EC Declaration of Conformity (ICCID: 8942098200422000010 – 8942098200422002049, IMSI range: 230 98 0000008510 - 230 98 0000010549)

5.4.5.a EC Declaration of Conformity Appendix (ICCID: 8942098200422000010 – 8942098200422002049, IMSI range: 230 98 0000008510 - 230 98 0000010549)

5.4.5.b EC Declaration of Conformity (ICCID: 8942098230228000000 – 8942098230228001999, IMSI range: 230 98 0000010560 - 230 98 0000012559)

5.5 Mezinárodní roaming v sítích GSM-R
5.5 Roaming platný od 9. 5. 2022

5.5 Roaming 20120620

 

5.6 Propojení s jinými národními sítěmi elektronických komunikací
5.6 Propojení 20091218

5.7 Služba přenosu krátkých textových zpráv SMS
5.7 SMS - 20090814

5.8 Kategorie oprávnění volání a roamingu v síti GSM-R Správy železnic stanovené od 1.4.2009
5.8 Kategorie oprávnění volání a roamingu