Síť GSM-R

5. Síť GSM-R
 

5.1 Všeobecné obchodní a provozní podmínky neveřejných služeb elektronických komunikací poskytovaných
v mobilní telefonní síti GSM-R
5.1 Všeobecné obchodní podmínky

5.1 Všeobecné obchodní podmínky - PLATNÉ OD 15. 11. 2021

 

 

5.2 Reklamační řád neveřejných služeb elektronických komunikací poskytovaných v mobilní telefonní síti GSM-R
5.2 Reklamační řád

5.2 Reklamační řád - PLATNÉ OD 15. 11. 2021

 

 

5.3 Ceník služeb
5.3 Ceník služeb

 

5.4 Žádost o aktivaci SIM-karty – Smlouva o poskytování neveřejných služeb elektronických komunikací poskytovaných
v mobilní telefonní síti GSM-R

5.4.1 Logistika SIM-karet
5.4.1 Logistika SIM karet 20121024

5.4.2 Vozidlová radiostanice - jednotlivá žádost
5.4.2 Žádost o aktivaci SIM-karty - vozidlový terminál (jednotl) 20090401

5.4.3 Vozidlová radiostanice - hromadná žádost
5.4.3 Žádost o aktivaci SIM-karty - vozidlový terminál (hrom) 20090401

5.4.4 Mobilní telefon - jednotlivá žádost
5.4.4 Žádost o aktivaci SIM-karty - mobilní telefon (jednotl) 20090401

5.4.5 Mobilní telefon - hromadná žádost
5.4.5 Žádost o aktivaci SIM-karty - mobilní telefon (hrom) 20090401

5.5 Mezinárodní roaming v sítích GSM-R
5.5 Roaming 20120620

5.6 Propojení s jinými národními sítěmi elektronických komunikací
5.6 Propojení 20091218

5.7 Služba přenosu krátkých textových zpráv SMS
5.7 SMS - 20090814

5.8 Kategorie oprávnění volání a roamingu v síti GSM-R Správy železnic stanovené od 1.4.2009
5.8 Kategorie oprávnění volání a roamingu

5.9 Seznam traťových úseků, na kterých již proběhla nebo se předpokládá výstavba systému GSM-R
5.9 Seznam traťových úseků