Sazebník úhrad

Poskytování ústní odpovědi na ústní žádost o informaci je bezplatné.

Správa železnic nebude požadovat po žadateli úhradu do výše 100,- Kč.

Právo požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace je dáno ust. § 17 zákona č. 106/1999 Sb).

Úkon Cena (včetně DPH)
1. pořízení listiny A4 černobíle, jednostranně 2 Kč
2. pořízení listiny A4 černobíle, oboustranně 4 Kč
3. pořízení listiny A3 černobíle, jednostranně 4 Kč
4. pořízení listiny A3 černobíle, oboustranně 8 Kč
5. pořízení listiny A4 barevně, jednostranně 20 Kč
6. pořízení listiny A4 barevně, oboustranně 40 Kč
7. pořízení listiny A3 barevně, jednostranně 40 Kč
8. pořízení listiny A3 barevně, oboustranně 80 Kč
9. pořízení technického nosiče dat (1 ks)  
10. a) CD-ROM s obalem 20 Kč
11. b) DVD-ROM bez obalu 40 Kč
12. hodinová sazba za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací za každou započatou hodinu 325 Kč
13. náklady na poštovní služby při odesílání – dle aktuálního ceníku České Pošty