Přejít k obsahu

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.

Úplný název povinného subjektu

Správa železnic, státní organizace

Důvod a způsob založení povinného subjektu,
vč. podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost
důvod a způsob založení
Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu organizační struktura
Kontaktní údaje povinného subjektu kontakty
Identifikační číslo povinného subjektu IČ 70994234
Daňové identifikační číslo povinného subjektu DIČ CZ70994234
Místo a způsob, jak získat příslušné informace postup při podávání žádosti o poskytnutí
informace
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu postup pro opravné prostředky
Stanovené lhůty lhůty
Formuláře

žádost o informaci (docx, odt)

stížnost na postup (docx, odt)

odvolání (docx, odt)

Sazebník úhrad za poskytování informací sazebník

Poskytnuté informace

Kompletní informace o povinném subjektu dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím