Přejít k obsahu

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.

Úplný název povinného subjektu

Správa železnic, státní organizace

Důvod a způsob založení povinného subjektu,
vč. podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost
důvod a způsob založení
Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu organizační struktura
Kontaktní údaje povinného subjektu kontakty
Identifikační číslo povinného subjektu IČ 70994234
Daňové identifikační číslo povinného subjektu DIČ CZ70994234
Místo a způsob, jak získat příslušné informace postup při podávání žádosti o poskytnutí
informace
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu postup pro opravné prostředky
Stanovené lhůty lhůty
Formuláře

žádost o informaci (docx, odt)

stížnost na postup (docx, odt)

odvolání (docx, odt)

Sazebník úhrad za poskytování informací sazebník
Výroční zprávy 2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Poskytnuté informace

Kompletní informace o povinném subjektu dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím