Přejít k obsahu

Archiv poskytnutých informací

Upozorňujeme, že na této stránce zveřejňujeme v souladu se zákonem pouze žádosti, kterým bylo zcela nebo částečně vyhověno. Odmítnuté žádosti se nezveřejňují.
datum přijetí datum vyřízení žadatel předmět žádosti znění žádosti vyřízení přílohy doprovodná informace
10.11.2023 21.11.2023 Město Chlumec VZ RS4 Ústí n.L. - státní hranice CZ – SRN, geolog. práce, Krušnohorský tunel     
12.10.2023 20.11.2023 žadatel Platy úseku modernizace dráhy

   
06.11.2023 16.11.2023 žadatel Přerušení provozuschopnosti dráhy    
01.11.2023 14.11.2023 Hnutí DUHA Jeseníky Demolice nádr. Domašov n. B., nádr. Moravský Beroun, demolice nádr. Město Albrechtice    
03.11.2023 14.11.2023 Projekce iGEO, s.r.o.

VZ rekonstrukce žst. Brno-Královo Pole-rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele podlimit. zakázky

 
23.10.2023 13.11.2023 žadatel Ochrana oznamovatelů    
27.10.2023 13.11.2023 Metrostav TBR a.s. Technické kvalifikace účastníka    
24.10.2023 07.11.2023 žadatel VRT Poohří    
04.10.2023 30.10.2023 žadatel Dotazy k trati Beroun – Plzeň, Plzeň – Klatovy, Frýdlant – Ostravice, Zruč n. S. – Červené Janovice     
20.10.2023 24.10.2023 žadatel Výskyt konkrétních vlaků v roce 2020    
02.10.2023 13.10.2023 žadatel Modernizace Kladno - Kladno-Ostrovec    
18.09.2023 12.10.2023 žadatel Průměr. hod. mzda specialista, výpravčí, traťový dispečer CDP    
12.09.2023 09.10.2023 žadatel

Most pod Vyšehradem, ekonom. porovnání, JASPERS, komunikace Švýcarsko,  TOP CON, SUDOP 

   
25.09.2023 05.10.2023 žadatel Nádraží Pardubice, ochranka-název    
02.10.2023 05.10.2023 mmcité a.s. Mobiliář pro stanice a zastávky(lavičky, stojan na kola)  
20.09.2023 27.09.2023 žadatel Rekonstrukce nádraží Kuřim, peníze z EU, dotační tituly    
13.06.2023 26.09.2023 Hrdlořezská zvonička Modernizace Praha-Libeň-Malešice I., náklady    
15.09.2023 22.09.2023 žadatel VRT, Cost-benefit analýzy    
21.08.2023 15.09.2023 žadatel Konkrétní notebook - podrobnosti (2)    
01.09.2023 15.09.2023 žadatel Gourmand Praha s.r.o.  - prodloužení nájemní smlouvy    
30.08.2023 12.09.2023 Hrdlořezská zvonička VRT Hrdlořezy, Modernizace Praha-Libeň-Malešice (2)    
17.08.2023 28.08.2023 žadatel Zpoždění vlaku 864 dne 16. 8. 2023    
09.08.2023 24.08.2023 žadatel Prezentace projektu  Praha – Kladno – LVH, podklady, záznamy    
16.08.2023 24.08.2023 žadatel Předávací protokol TPS – Technická řešení VRT    
31.07.2023 23.08.2023 Hrdlořezská zvonička,spolek VRT Hrdlořezy, Modernizace Praha-Libeň-Malešice    
22.08.2023 23.08.2023 Petr Malach Žel. přejezd Knínice, Umístění DZ – STOP 19.–22. 6. 23    
10.08.2023 16.08.2023 Ostražitý Ostravák, z. s. Očkovací centrum na Praha hlavní nádraží, podrobnosti, smlouvy, účetní výkazy    
01.08.2023 14.08.2023 Mgr. Michaela Nálevková, advokátka Budova čp. 251, p. č. 1680/2, Benešov, pronájem, další informace    
01.08.2023 14.08.2023 žadatel Spolupráce SŽ a SNCF - výstavba a provoz VRT v ČR, dotazy  
17.07.2023 11.08.2023 žadatel SSZ, SSV – právní, majetkoprávní odd. – počty zaměstnanců    
28.07.2023 10.08.2023

Spolek pro lepší život v Hovorčovicích z. s.

VRT Drážďany, vliv na obec Hovorčovice, relevantní informace    
01.08.2023 10.08.2023 žadatel Budova Hl. n. Praha, provozní doba, dokumenty, atd.    
11.07.2023 07.08.2023 žadatel Rozpočet – žel. most pod Vyšehradem – Praha-Smíchov    
23.07.2023 07.08.2023 žadatel Reklamní zařízení, par. č. 2647/1, k.ú. Černošice, přejezd    
01.08.2023 07.08.2023 Svaz osobních železničních dopravců, z. s. Usmrcení osoby,10.3.2023 (2)    
13.07.2023 26.07.2023 žadatel Optimalizace trati Černošice (vč.) - odb. Berounka (mimo)    
20.07.2023 25.07.2023 žadatel Smlouva na letní a zimní úklid OLK, MSK, ZLK, období 2023–2027    
06.06.2023 24.07.2023 žadatel SP Tišnov – Žďár, 2. dílčí etapa, dokumenty    
29.06.2023 20.07.2023 Mgr. Michaela Nálevková, advokátka Budova čp. 251, p. č. 1680/2, Benešov, pronájem, smlouva    
26.06.2023 18.07.2023 Svaz osobních železničních dopravců, z. s. Usmrcení osoby, 10. 3. 2023, trať Martinice v Krkonoších    
11.07.2023 18.07.2023 žadatel Cost-benefit analýza pro modernizaci Plzeň-Domažlice - státní hranice s SRN

 
06.07.2023 17.07.2023 žadatel Elektrizace tratí – Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín    
03.07.2023 14.07.2023 žadatel Smlouva Novostavba ŽST Pha Letiště Václava Havla

 
19.06.2023 10.07.2023 žadatel Opravy, žel. most pod Vyšehradem-Praha-Smíchov    
27.06.2023 10.07.2023 žadatel Stav ÚŘ, záměru, Kunčice - Frýdek-Místek    
23.06.2023 10.07.2023 Obec Tachlovice Berounský tunel, studie, TS, dokumentace - přesné názvy a specifická označení    
23.06.2023 10.07.2023 Město Chlumec Geodetické podklady RS 4 Ú. n. L. – hranice CZ/SRN, plán provozu os. vlaků Krušnohorským tunelem    
14.06.2023 29.06.2023 žadatel Právní odd., počty, právní služby AK  
20.06.2023 29.06.2023 žadatel Technická řešení VRT

 
16.06.2023 28.06.2023 Doucha Šikola advokáti s.r.o. VRT Praha-Brno-Břeclav, VRT  na území Středočeského kraje    
08.06.2023 23.06.2023 žadatel Strojově čitelné polohy vlaků - poslední známá poloha vlaků    
15.06.2023 22.06.2023 žadatel Počet srážek vlaku s osobou, 2015–17, úsek Kolovraty – Říčany, Uhříněves – Kolovraty, GPS    
19.06.2023 22.06.2023 Eurobillboard Group s.r.o. Odstranění reklamní plochy, podrobnosti-jaké rozhodnutí, kdo vydal, byla zaslána výzva atd.    
13.06.2023 20.06.2023 žadatel Privatizační projekt PP 64330, rozsah, specifikace    
07.06.2023 13.06.2023 žadatel Počet srážek vlaku s osobou, 2018-21, úsek Kolovraty-Říčany, Uhříněves -Kolovraty, GPS    
06.06.2023 12.06.2023 žadatel Žádost o  informace a vysvětlení (mimo 106) , přejezdy Postřelmov    
23.05.2023 02.06.2023 Eurobillboard Group s.r.o. Likvidace reklamního zařízení    
31.05.2023 02.06.2023 žadatel Rekonstrukce nádr. a nádr. budovy Brno - Kr. Pole, autor návrhu    
05.05.2023 29.05.2023 žadatel Modernizace trati Praha Výstaviště – Veleslavín, dokumentace, stanovisko, analýza, závěry jednání s ÚVN    
14.05.2023 26.05.2023 žadatel Modernizace traťového úseku Nymburk hl. n. (včetně) - Lysá nad Labem (včetně)    
24.04.2023 19.05.2023 žadatel Právní odd., náklady, počty, právní služby AK CCS    
21.04.2023 16.05.2023 žadatel Dokumentace-Negrelliho viadukt, Mosty-Branický, Vinohradský, Holešovický    
21.04.2023 16.05.2023 žadatel Prohlídky, zápisy, atd. Mosty-Vyšehrad, Smíchov, Branický  

28.04.2023 15.05.2023 JUDr. Ondřej Málek, advokát Veřejná zakázka dodávka a montáž kancl. zařízení pro PO Č. B.

 
02.05.2023 15.05.2023 žadatel Překlady a tlumočení-ARKÁDA s.r.o.    
03.05.2023 10.05.2023 žadatel Rekonstrukce trati 281    
11.04.2023 05.05.2023 žadatel MS Office Professional Plus    
20.04.2023 05.05.2023 žadatel 5G pokrytí koridorů, plán, horizont    
18.04.2023 03.05.2023 žadatel VRT, jak je vedena trať v  kat. ú. Řehořov, Věžnice, Meziříčko, hloubka    
18.04.2023 24.04.2023 žadatel Zastávka Náchod - Běloves, doklad o zbourání, vyčíslení odvozu suti    
06.04.2023 18.04.2023 žadatel Trať 174 (Rakovník-Beroun), zvýšení rychlosti, výluky, za posledních 10 let    
31.03.2023 17.04.2023 žadatel Seznam překladatelské a tlumočnické služby 2020–23, doklady    
10.04.2023 14.04.2023 žadatel Roční příjem za 2022 v reklamní činnosti, smlouva s RAILREKLAM    
08.04.2023 12.04.2023 žadatel Aktualizace SP Plzeň - Č.B., úsek Horažďovice, případně v celé trati (2)    
27.03.2023 11.04.2023 žadatel Aktualizace SP Plzeň - Č.B., úsek Horažďovice, případně v celé trati    
31.03.2023 11.04.2023 žadatel SP Modernizace trati Nemanice I-Ševětín, část B, harmonogram     
28.03.2023 11.04.2023 žadatel Modernizace úseku Kladno – Kladno-Ostrovec    
27.03.2023 04.04.2023 Eurobillboard Group s.r.o. Reklamní zařízení Ždírec nad Doubravou    
02.03.2023 24.03.2023 Hlídač státu, z. ú. Platy a odměny za rok 2022    
13.03.2023 24.03.2023 Forscope a. s. Aktuální počet licencí MS Office Professional Plus  
09.03.2023 24.03.2023 Doucha Šikola advokáti s.r.o. VRT Poříčany – Světlá n. S.    
02.03.2023 24.03.2023 žadatel Počet dopravních staveb za 3 roky, nové statické posouzení atd.  
08.03.2023 23.03.2023 žadatel Železniční most pod Vyšehradem, zápis z poroty 11. 11. 2020  

07.03.2023 21.03.2023 žadatel Metodický pokyn pro údržbu vyšší zeleně účinnost 21. 2. 2014    
07.03.2023 21.03.2023 žadatel Železniční most Vyšehrad – Kolokvium, formuláře, záznamy    
24.02.2023 20.03.2023 žadatel Železniční most pod Vyšehradem, faktury, objednávky, průzkumy atd.

 
02.03.2023 15.03.2023 žadatel Nymburk – Lysá n. Labem, stavba koridoru, parc. č. 1155/12 Nymburk  
09.03.2023 13.03.2023 žadatel Kopie smluv č. parc. 412, LV3, k.ú. Trnitá    
23.02.2023 10.03.2023 žadatel Stanovisko koordinátora dopravy POVED PO-20170545-PUR atd.  
17.02.2023 06.03.2023 žadatel Studie posouzení stavu stejnokrojů, cena, dodavatel atd.    
02.03.2023 06.03.2023 žadatel Stanovisko SŽ S13766/US-27631/2020-SŽ-OŘ, rekonstrukce komunikace Stoliňská
01.03.2023 06.03.2023 žadatel SP rekonstrukce trati 256, Tišnov – Žďár n. S., ev. rozhodnutí    
28.02.2023 06.03.2023 žadatel Pozemky k. ú. Dolní Dvořiště, p.č. 505/18, p.č. 2136    
13.02.2023 28.02.2023 žadatel Aktualizace seznamu přejezdů SŽ, odpovědnost za nedostatky    
13.02.2023 28.02.2023 žadatel Železniční most pod Vyšehradem, opravy, atd.  

02.02.2023 27.02.2023 JUDr. Michal Bortel, advokát Znalecké posudky pro OŘ Brno za 7–12/2022  
10.02.2023 23.02.2023 žadatel Cyklověž v Čelákovicích    
08.02.2023 22.02.2023 žadatel Nevyužité nádražní a admin. budovy, tratě, rekonstrukce, rušení,  Masarykovo nádr., Počátky    
30.01.2023 14.02.2023 žadatel Simulace, analýzy, výstupy-dopady na zpoždění    
26.01.2023 30.01.2023 žadatel Údržba zeleně v k. ú. Bystřice u Benešova., parc. č. 1626    
20.01.2023 30.01.2023 Kania, Sedlák, Smola, s.r.o. Seznam staveb - realizované protihlukové stěny, od 2004    
16.01.2023 26.01.2023 žadatel Zahájení stavebních prací na zprovoznění úseku trati 097 Chotiměř – Radejčín    
16.01.2023 25.01.2023 žadatel Provozovatelé  konkrétních vleček    
09.01.2023 23.01.2023 žadatel SP Velim Poříčany, BC, stavba S-24, jakýkoliv dokument

 
17.01.2023 23.01.2023 žadatel Modernizaci trati Praha - Bubny – Praha-Výstaviště  
02.01.2023 17.01.2023 žadatel Ex2 a R8 nedodržení přestupní doby (důvody, zodpovědnost)    
20.12.2022 16.01.2023 žadatel Jízdy všech vlaků    
27.12.2022 11.01.2023 Doucha Šikola advokáti s.r.o. VRT Praha-Brno - Břeclav  
20.12.2022 10.01.2023 žadatel Počty jedoucích nákladních vlaků, grafika Praktická propustnost úseků GVD 2015, 2016  
28.12.2022 09.01.2023 žadatel Počty licencí MS Office 2016 a 2019 k 5. 6. 2019 a k 30. 4. 2021    

Archiv: