Sazebník úhrad

Platnost sazebníku úhrad: 1. 1. 2024–31. 12. 2024

Právo požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace je dáno
ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb.

Správa železnic nebude požadovat po žadateli úhradu do výše 100 Kč.

 

úkon cena*
1. pořízení listiny A4 černobíle, jednostranně 0,41 Kč
2. pořízení listiny A4 černobíle, oboustranně 0,82 Kč
3. pořízení listiny A3 černobíle, jednostranně 0,82 Kč
4. pořízení listiny A3 černobíle, oboustranně 1,64 Kč
5. pořízení listiny A4 barevně, jednostranně 1,32 Kč
6. pořízení listiny A4 barevně, oboustranně 2,64 Kč
7. pořízení listiny A3 barevně, jednostranně 2,63 Kč
8. pořízení listiny A3 barevně, oboustranně 5,26 Kč
9. pořízení technického nosiče dat (1 ks)  
  a) CD-ROM s obalem 6,00 Kč
  b) DVD-ROM bez obalu 8,00 Kč
     
10. hodinová sazba za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací za každou započatou hodinu 325,00 Kč
     
11. náklady na poštovní služby při odesílání podle aktuálního ceníku
České Pošty

* Podle stanoviska Ministerstva financí ze dne 30. května 2019, čj. MF-13782/2019/1801-3, poskytování informací podle InfZ nepodléhá dani z přidané hodnoty. Uvedená cena je cenou koncovou pro žadatele.