Prohlášení o přístupnosti

Správa železnic, státní organizace, se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.spravazeleznic.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterým se provádí Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací (dále jednotlivě jen „zák. č. 99/2019 Sb.“ a „Směrnice EU 2016/2102“).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky a mobilní aplikace:

Internetové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb. z důvodu nedostatečně přístupného obsahu a nebo výjimek uvedených níže.


Z důvodu nepřiměřené zátěže není přístupný níže uvedený obsah:

 • Některé textové prvky internetových stránek mají nedostatečný barevný kontrast (Pravidlo 1.4.3 Minimální kontrast). Správa železnic předpokládá komplexní revizi šablony korporátního webu v horizontu cca 2 let - realizace zatímních úprav na dobu do nasazení nového komplexního řešení, které zajistí rovněž plnohodnotné naplnění požadavků dle Pravidla 1.4.3 Minimální kontrast, by znamenalo marné vynaložení značných nákladů, když úprava stávajícího stavu se předpokládá a související činnosti již byly zahájeny. S ohledem na uvedené by zatímní řešení bylo nepřiměřenou zátěží ve smyslu zákona č. 99/2019 Sb.
 • Obsah PDF dokumentů s traťovými jízdními řády není řazen a sémanticky značen (Pravidla 1.3.1 Informace a vzájemné vztahy a 1.3.2 Srozumitelné pořadí)
  z technických důvodů
 • Některé odkazy neobsahují identifikaci jejich účelu ve formě popisku (Pravidlo 2.4.9 Účel odkazu)
  Z důvodu obsáhlosti webových stránek a časové náročnosti úprav, které ale postupně probíhají
 • Některé aplikace na webovém portále Správy železnic nejsou z cela přístupné
  Najdi spojStanicePoloha vlakůInteraktivní mapa Správy železnic
  z důvodu nedokončeného vývoje aplikací nemužeme garantovat 100% přístupnost


Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 30. 11. 2020. Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda auditu přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací (SONS) Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR se sídlem ústředí:

SONS ČR, z. s.
Krakovská 1695/21
110 00 Praha 1

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail: pristupnost@spravazeleznic.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) Směrnice EU č. 2016/2102 kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Datová schránka: yukd8p7
IČO: 17651921
posta@dia.gov.cz

Files to download

Osvědčení o přístupnosti SONS (229.4 kB) pdf
Osvědčení o přístupnosti SONS - mobilní aplikace (228.4 kB) pdf