Detailní příklad staveb

Jako detailní příklad uvádíme dvě stavby:

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa 

 • Je navržena úprava pouze stanice Žalhostice.
 • V ostatních dopravnách konfigurace kolejiště zůstává.
 • Stanice Žalhostice ani ve stávajícím stavu nemá výpravní oprávnění pro vozové zásilky a není tedy stanicí s možnou nakládkou a vykládkou. 
 • Ve stávajícím stavu má stanice 4 dopravní koleje a kolej manipulační. Ve stanici jsou dvě úrovňová nástupiště.
 • Na základě dopravně technologického posouzení jsou v novém stavu navrženy dvě koleje, přičemž tyto koleje jsou kolejovou spojkou uprostřed stanice rozděleny na čtyři dopravní koleje (1, 1a, 3 a 3a). Stanice je nově navržena se dvěma vnějšími nástupišti u kolejí 1 a 1a.
 • Navržená konfigurace znamená i přes redukci rozsahu kolejiště zlepšení stavu pro osobní i nákladní dopravu s ohledem na zkrácení intervalů křižování (popř. intervalů následné jízdy), a tedy zvýšení propustnosti navazujících traťových úseků.
 • Úprava úseku Lovosice – Česká Lípa je koncipována tak, že stanicemi možné nakládky a vykládky zůstávají ostatní stanice (Lovosice, Liběšice, Úštěk, Blíževedly a Česká Lípa, popř. též nedaleké stanice Velké Žernoseky a Litoměřice dolní nádraží na trati Lysá nad Labem – Ústí nad Labem).
 • Snížení počtu kolejí ve stanici Žalhostice nebude mít dopad do celkového podílu nákladní železniční dopravy.


Úštěk

 • Je ve fázi vstupní analýzy.
 • S místem pro nakládku a vykládku se počítá.
 • Další etapy nenásledovaly, není zpracován ani projekt.
 • Z důvodu nedostatku finančních prostředků se v přípravě opravné akce nepokračuje.