Nástroj pro propojení Evropy (CEF) 2021–2027

Connecting Europe Facility (CEF) pro oblast Transport je finanční nástroj určený k realizaci evropské politiky v oblasti dopravní infrastruktury. Podporuje investice určené na vybudování nové dopravní infrastruktury v Evropě nebo na rekonstrukci a modernizaci infrastruktury stávající.

Cíle CEF Transport jsou:

  • Dokončení hlavní sítě koridorů (tzv. Core Network koridorů) spojujících nejvýznamnější aglomerace a průmyslové oblasti EU do roku 2030. V EU se jedná o 9 multimodálních hlavních koridorů.
  • Dokončení globální sítě (tzv. Comprehensive Network koridorů) spojujících nejvýznamnější regiony EU do roku 2050 s cílem usnadnit přístup do všech evropských regionů.
  • Posílení vojenské mobility.
  • Zlepšení přeshraničního spojení mezi sousedními státy.
  • Zvýšení odolnosti dopravy z hlediska bezpečnosti i odolnosti vůči klimatickým změnám a současně zvýšení kybernetické bezpečnosti.
  • Podpora budování infrastruktury pro alternativní paliva, zejména pro elektromobilitu.


CEF Transport 2021–2027 se zaměřuje na přeshraniční projekty a projekty určené na odstranění úzkých míst na síti Core a na vybrané Comprehensive síti, jakož i na horizontální priority, jako jsou systémy řízení, zvýšení bezpečnosti a interoperability dopravy.

Bližší informace o výzvách k předkládání žádostí naleznete na stránkách agentury CINEA