Přejít k obsahu

Období 2021–2027

Česká železnice na cestě k zelenější, propojenější, digitální a inteligentnější infrastruktuře je naší motivací pro nové finanční období s ambiciózním plánem vybudovat moderní evropskou železnici pro 21. století. Příprava programového období 2021–2027 se blíží ke konci a cílem Správy železnic byla zejména identifikace dalších vhodných dotačních příležitostí a jejich kombinace s dotačními záměry ze zdrojů a programů EU. Proto se zaměřila na propojení vlastních plánů a strategie České republiky v oblasti železniční infrastruktury s koncepcemi a vizemi Evropské unie.

I v tomto období bude pokračovat financování projektů z tradičních zdrojů, jako je OPD a CEF. Program OP ŽP pro projekty typu energetických úspor bude nahrazen programem OP TAK. Novým zdrojem bude také RRF a Modernizační fond. Z uvedených zdrojů jsou momentálně známé podmínky pro CEF, pro který byla 16. září 2021 vyhlášena první výzva. Následně byla zahájena příprava žádostí o dotaci, agentuře CINEA bylo předloženo 16 žádostí. U ostatních zdrojů probíhá finalizace programových dokumentů, jejich projednávání a schvalování. Podrobné informace k programům pro období 2021–2027 budou aktualizovány, až budou k dispozici konečné podmínky vyplývající ze schválených programových dokumentů. 

Alokace bude čerpána z následujících zdrojů: