Tvorba a aktualizace dat DTMŽ

Upravuje oblast geoinformatiky pro pořizování dat, včetně souvisejících pravidel. Uvedené technické standardy DTMŽ jsou pro oblast pořizování dat pro DTMŽ vedené historizovaně a jsou závazné ve vazbě na smluvní vztahy nebo na dobu zadání prací, nejsou-li tyto práce upraveny smluvním vztahem, přitom v obou případech musí být dodržena ustanovení předpisu M20/MP014 týkající se závaznosti.

Tvorba a aktualizace technických standardů DTMŽ je průběžnou činností postihující potřeby DTMŽ a DTM krajů a projektu DTMŽ.

Pověřený zaměstnanec : Markéta Papaková, papakovam@spravazeleznic.cz