Přejít k obsahu

Podklady pro zhotovitele

Vytvoření kvalitního projektu je jednou z klíčových fází při přípravě každé stavby. Slouží jako manuál pro stavbaře při realizaci samotné akce. 

Zde najdete důležité podklady potřebné pro vytvoření projektové dokumentace.