Záborový elaborát

Podklady pro majetkoprávní přípravu a vypořádání staveb pro potřeby zhotovitele, které jsou stanoveny předpisem SŽDC M20/MP013 - Záborový elaborát.

Dokumentace záborového elaborátu se zpracovává dle níže uvedené vzorové dokumentace ZAB do doby plné digitalizace procesu a uveřejnění výměnného formátu záborového elaborátu - VFZE, ve kterém bude kompletní obsah záborového elaborátu uspořádán.

Soubory ke stažení

Vzorová dokumentace ZAB.zip zip
Příloha C - Katalog opakovaných řešení (KOŘ).zip zip
Příloha D - Rozsah věcných břemen.pdf pdf