Ochrana přírody a krajiny

Součástí vytvoření kvalitního projektu je i vliv daného projektu na složky životního prostředí, zejména pak na vegetaci. Řešit se tedy musí i kácení dřevin.

Tato problematika je pro potřeby Správy železnic zpracována v samostatném metodickém pokynu pod názvem "Metodický pokyn pro údržbu stromoví". Tento dokument se tak stává jednou z klíčových fází při přípravě každé stavby a slouží jako manuál pro zhotovitele při realizaci samotné akce. 

V této složce najdete citovaný předpis spolu se všemi přílohami v aktuálním znění. 

Soubory ke stažení

Metodický pokyn pro údržbu stromoví (1.0 MB) pdf
vzor - příloha A - Oznámení kácení dřevin §8 odst. 2 (4.5 MB) docx
vzor - příloha C - Výzva energetická soustava (70.5 kB) doc
vzor - příloha C1 - Stanovisko vlastníka (50.3 kB) docx
vzor - příloha C2 - Vstup na pozemky (66.0 kB) doc
vzor - příloha E - Obecné upozornění (76.0 kB) doc
vzor - příloha F - Výzva ochranné pásmo dráhy (78.5 kB) doc
vzor - příloha F1 - Vstup na pozemky §10 odst. 3 (67.0 kB) doc
vzor - příloha G - Okamžité kácení §8 odst. 4 (6.9 MB) docx