Ochrana přírody a krajiny

Součástí vytvoření kvalitního projektu je i vliv daného projektu na složky životního prostředí, zejména pak na vegetaci. Řešit se tedy musí i kácení dřevin.

Tato problematika je pro potřeby Správy železnic zpracována v samostatném metodickém pokynu pod názvem "Metodický pokyn pro údržbu stromoví". Tento dokument se tak stává jednou z klíčových fází při přípravě každé stavby a slouží jako manuál pro zhotovitele při realizaci samotné akce. 

V této složce najdete citovaný předpis spolu se všemi přílohami v aktuálním znění. 

Soubory ke stažení

Metodický pokyn pro údržbu stromoví pdf
vzor - příloha A - Oznámení kácení dřevin §8 odst. 2 docx
vzor - příloha C - Výzva energetická soustava doc
vzor - příloha C1 - Stanovisko vlastníka docx
vzor - příloha C2 - Vstup na pozemky doc
vzor - příloha E - Obecné upozornění doc
vzor - příloha F - Výzva ochranné pásmo dráhy doc
vzor - příloha F1 - Vstup na pozemky §10 odst. 3 doc
vzor - příloha G - Okamžité kácení §8 odst. 4 docx