Fyzická ochrana objektů

Níže jsou uvedené aktuální podklady pro stanovení postupu Bezpečnostní kategorizace objektů a prostor v rámci objektů Správy železnic, státní organizace. Dále pak podklady pro Zhotovitele Bezpečnostního projektu, jenž musí být v souladu se Standardem fyzické ochrany objektů Správy železnic, státní organizace, definujícího minimální rozsah fyzické ochrany v závislosti na Bezpečnostní kategorizaci objektů a prostor.

Soubory ke stažení

Bezpečnostní projekt dokumentace pro provádění stavby (462.6 kB) pdf
Kategorizace objektů a prostor z hlediska fyzické ochrany (622.7 kB) pdf
Standard fyzické ochrany objektů (2.8 MB) pdf