Fyzická ochrana objektů

Níže jsou uvedené aktuální podklady pro stanovení postupu Bezpečnostní kategorizace objektů a prostor v rámci objektů Správy železnic, státní organizace. Dále pak podklady pro Zhotovitele Bezpečnostního projektu, jenž musí být v souladu se Standardem fyzické ochrany objektů Správy železnic, státní organizace, definujícího minimální rozsah fyzické ochrany v závislosti na Bezpečnostní kategorizaci objektů a prostor.

Soubory ke stažení

Bezpečnostní projekt dokumentace pro provádění stavby pdf
Kategorizace objektů a prostor z hlediska fyzické ochrany pdf
Standard fyzické ochrany objektů pdf