Fyzická ochrana objektů

Podkladem pro Zhotovitele Bezpečnostního projektu, jenž musí být v souladu se Standardem fyzické ochrany objektů Správy železnic, státní organizace, definujícího minimální rozsah fyzické ochrany v závislosti na Bezpečnostní kategorizaci objektů a prostor, je Samostatná příloha F Směrnice SM07 Fyzická ochrana objektů Správy železnic, státní organizace.