Odpadové hospodářství

Tato problematika je pro potřeby Správy železnic zpracována v samostatné směrnici pod názvem "SM096 Směrnice pro nakládání s odpady". Tento dokument se tak stává jednou z klíčových fází pro agendu odpadového hospodářství, jak v rámci vnitřního chodu organizace, tak v rámci Části Třetí uvedené směrnice slouží jako „manuál“ pro zhotovitele při přípravě a realizaci staveb a investičních akcí. 

V této složce najdete citovaný předpis spolu s přílohami B.2 a B.3 v aktuálním znění, které mají dopad i na zhotovitele projektových dokumentací a staveb. 

Files to download

Příloha B.2 - Výkaz o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady (325.5 kB) zip
Příloha B.3 - Metodický návod (682.4 kB) pdf
SŽ SM096 Směrnice pro nakládání s odpady (451.9 kB) pdf