Manuál jednotného vizuálního stylu označení a prezentace staveb

Tento manuál rozšiřuje manuál jednotného vizuálního stylu Správy železnic a je závazným předpisem pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků.

V této sekci naleznete ke zpracování grafické návrhy a tisková data všech komponentů, které jsou ke zpracování projektů a realizací  označení a prezentaci staveb. Vyobrazené vzory jednotlivých kapitol jsou ve formátu PDF a jako editovatelné šablony pro Adobe InDesign, které zahrnují soubory INDD a IDML.

Grafické výstupy a veškeré texty na nich obsažené schvaluje odbor komunikace Správy železnic.

Files to download

Přehledy šablon manuál staveb 2023 (7.8 MB) pdf
Manuál vizuálního stylu označení a prezentace staveb 2023.pdf (12.0 MB) pdf
02 plochy s informacemi o stavbách (2.6 MB) 7z
03 venkovní fotografická prezentace staveb (226.0 MB) 7z
04 označení staveb (42.0 MB) 7z
05 orientace na stavbě (8.9 MB) 7z
06 venkovní propagace akcí (14.5 MB) 7z
07 tiskoviny (148.9 MB) 7z