Proč vysokorychlostní železnice

Vysokorychlostní železnice má řadu výhod.

obrázek: VRT
Autor: RFF / CAPA / Laurent Rothan (TOMA)
 

Společenské přínosy
 

Životní prostředí

 • převedení dopravy ze silnic na železnice
 • nižší produkce CO2
 • snížení hlukové zátěže a vibrací v okolí dopravních tepen

 

Zvýšená mobilita obyvatel

 • radikální zkrácení cestovních dob
 • posílení regionální dopravy na stávajících tratích
 • lepší dostupnost zaměstnání nebo vzdělání
 • kratší cesty za příbuznými a přáteli

Jak se oproti současnosti zkrátí jízdní doby, najdete v grafice:

grafika zkrácení jízdních dob

Rozvoj ekonomiky

 • větší atraktivita regionů pro investory
 • zvýšení životní úrovně obyvatel díky výkonnější ekonomice
   

Zvýšení komfortu cestování

 • oplocené tratě bez přejezdů
 • vyšší kapacita železnice na nejatraktivnějších trasách
 • moderní vlakové soupravy pro dálkovou dopravu
 • tichá a klidná jízda s možností práce i odpočinku

obrázek: VRTAutor: RFF / Christophe Recoura

Business

 

Úspora nákladů

 • možný přesun centrál firem mimo Prahu a další ekonomická centra

 

Pracovní trh

 • kvalifikovaní pracovníci z regionů bez nutnosti jejich stěhování
 • rozšíření pracovního trhu

 

Výstavba VRT jako příležitost pro české firmy

 • využití technických řešení a technologií dostupných v ČR
 • dodávka vysokorychlostních souprav či podíl na jejich výrobě

 

Inovace

 • implementace nového dopravního systému
 • získání nového know-how a jeho využití v další činnosti

 

Nákladní železniční dopravci

 

Větší kapacita železnice

 • převedení části dálkové dopravy na VRT
 • uvolnění kapacity části stávajících tratí pro nákladní dopravu
 • větší počet volných tras
 • zvýšení atraktivity přeprav zboží po železnici
 • možnost nových přeprav

 

Úspora nákladů

 • zrychlení dopravy a zvýšení plynulosti
 • menší počet zastavení
 • snížení počtu prostojů a zpoždění

 

Osobní železniční dopravci

 

Dálková doprava

 • kapacitní a rychlá infrastruktura
 • konkurenceschopné jízdní doby vůči automobilové a letecké dopravě

 

Úspora nákladů

 • zrychlení dopravy a zvýšení plynulosti
 • méně vlakových souprav pro provoz dálkových linek, které za den obslouží více tras
 • vyšší efektivita zaměstnanců
 • méně záložních souprav

 

obrázek: VRT
Autor: SNCF / Alex Profit

Ministerstvo dopravy vydalo v roce 2023 informační brožuru o vysokorychlostních tratích, kterou si společně s letákem v češtině i angličtině můžete stáhnout níže. 

Files to download

Brozura_CZ.pdf (52.7 MB) pdf
Brozura_EN.pdf (43.5 MB) pdf
Letak_CZ.pdf (1.8 MB) pdf
Letak_EN.pdf (2.1 MB) pdf