1. místo

Vizualizace návrhu 3
Návrh 3
Účastník:  Rusina Frei, s.r.o.
Autor: Martin Rusina, Martin Frei
Spoluautor: Petr Tej, Josef Filip, Gabriela Sládečková, Jiří Valenta, Jakub Finger
Architekt: Martin Frei
Projektant dopravních staveb: Josef Filip

Anotace návrhu

Nový terminál vysokorychlostní železnice Roudnice nad Labem představuje bránu do krajiny Roudnicka a Podřipska.

Vysokorychlostní železnice by měla do krajiny vstupovat udržitelným způsobem. Proto je trať lemována přírodním zeleným pásem s lesy, remízky a vsakovacími poldry.

Všechny nadzemní budovy terminálu jsou redukovány na nezbytné minimum. Odbavovací halu tvoří transparentní prostorová konstrukce nad kolejištěm, uplatňující se v dálkových pohledech jen málo.

Údržbová základna je skryta za travnatým valem.

Povrchové parkoviště po obou stranách trati efektivně obsluhuje terminál. Stromy, zelené pásy a propustné povrchy pomáhají lépe začlenit parkoviště do krajiny. Dlouhodobá stání jsou umístěna v podzemním parkingu. Hromadná doprava a cyklotrasy jsou přivedeny k předprostoru na východní straně terminálu směrem k Roudnici.

Moderní konstrukce odbavovací haly, využívající současných technologií, je vyjádřením ducha vysokorychlostní železnice. Architektura haly, připomínající zdálky lehký most nebo pavilon v krajině, zblízka symbolizuje význam terminálu jako vstupní brány do krajiny Podřipska a Roudnicka.

Files to download

Návrh 3 - Textová část (5.2 MB) pdf
Návrh 3 - Grafická část (34.4 MB) pdf