3. místo

Vizualizace návrhu 7

Návrh 7
Účastník:  SARMA & NORDE Arhitekti Ltd
Autor: Visvaldis Sarma, Inga Zudina
Spoluautor: Aleksandrs Nedzveds
Architekt: Visvaldis Sarma
Projektant dopravních staveb: Jurijs Rusinovs

Anotace návrhu

Jakýkoli zásah do tradičního venkovského prostoru prostřednictvím umělých objemů je nevratný – prostorově i mentálně, a proto je citlivý přístup k soudobosti takového zásahu považován za logický a imperativní.

Architektonický koncept definuje citlivost jako vyhýbání se viditelně masivním architektonickým mistrovským dílům a usiluje o zmenšení nově vytvořené železniční jizvy pečlivým scelováním oddělených zlomků do celku.

Návrh chápe vizuálně-prostorovou interakci hory Říp a zemědělské oblasti kolem jako tradičně důležitou a snaží se co nejvíce zabránit narušení tohoto spojení masivními, homogenními budovami nebo skupinami budov.

Nabídka také odmítá definovat hlavní osu, hlavní pohledovou frontu nebo průvodovou frontu, přičemž předpokládá, že jakýkoli příležitostný přístup z jinak tradiční krajiny je stejně důležitý.

Files to download

Návrh 7 - Textová část (2.4 MB) pdf
Návrh 7 - Grafická část (37.6 MB) pdf