VRT Východní Čechy

Vysokorychlostní trať Východní Čechy je součástí výhledového spojení Prahy s polskou Wrocławí.
Mapa VRT5
Tento úsek sítě VRT zatím nemá přesně stanovenou konfiguraci. Tu určí studie proveditelnosti. Aktuální předpoklad vychází ze zpracované vyhledávací studie, která byla dokončena v roce 2018.
 

Rychlé spojení:   

RS 5 VRT Praha – Hradec Králové – Polsko

Úsek: 

Poříčany – Hradec Králové/Pardubice

Délka: 

cca 60 km (hlavní větev) + cca 15 km (odbočná větev)

Maximální rychlost: 

250 až 320 km/h (hlavní větev, podle závěrů studie proveditelnosti)

Provoz: 

osobní vysokorychlostní vlaky
osobní vlaky tažené lokomotivou rychlostí 200 až 230 km/h

Předpokládáme, že se stavebně bude jednat o novostavbu dvoukolejné trati elektrizované střídavou napájecí soustavou a zabezpečené evropským zabezpečovacím systémem ETCS.

Aby bylo využití VRT co možná nejširší, bude prověřeno také propojení do stávající koridorové trati u Pardubic.

Bude také prověřena využitelnost terminálu u Poděbrad.

Mapa VRT 5