Technologické stavby

ETCS Petrovice u Karviné – Ostrava – Přerov - Břeclav

Vítězem kategorie Technologické stavby je instalace Jednotného evropského zabezpečovacího systému na traťovém úseku z Petrovic u Karviné do Břeclavi. Na české železniční síti díky tomu přibylo dalších 204 km tratí, které jsou vybaveny moderním systémem zabezpečení. Stavební práce začaly v polovině roku 2017 a trvaly tři a půl roku. Zařízení pracuje s tzv. pevnými balízami umístěnými v kolejišti. Ty slouží jako referenční bod přesné lokalizace pozice vozidla tak, aby vlakový zabezpečovač naprosto přesně určil místo, kde se vlak nachází. Zavedení Jednotného evropského systému vyžadovalo také technické úpravy na centrálním dispečerském pracovišti v Přerově, ze kterého je dotčený koridor řízen.

 

zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.