Technologické stavby

ETCS Petrovice u Karviné – Ostrava – Přerov - Břeclav

Vítězem kategorie Technologické stavby je instalace jednotného evropského zabezpečovacího systému ETCS na traťovém úseku z Petrovic u Karviné do Břeclavi. Na české železniční síti díky tomu přibylo dalších 204 kilometrů tratí, které jsou vybaveny moderním systémem zabezpečení. Stavební práce začaly v polovině roku 2017 a trvaly tři a půl roku. Zařízení pracuje s tzv. pevnými balízami umístěnými v kolejišti. Ty slouží jako referenční bod přesné lokalizace pozice vozidla tak, aby vlakový zabezpečovač naprosto přesně určil místo, kde se vlak nachází. Zavedení ETCS vyžadovalo také technické úpravy na centrálním dispečerském pracovišti v Přerově, ze kterého je provoz na dotčeném koridoru řízen.

Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.