Aktuality

23.05.2024
Závěrečný workshop pro odbornou veřejnost
Veřejná zakázka na zpracování Studie proveditelnosti železničního uzlu Praha včetně Rychlých spojení dospěla do fáze dopracování konceptu po připomínkách. S poznatky okolo variant uspořádání městských železničních tunelů začneme postupně seznamovat odbornou i širokou veřejnost.
15.05.2024
Správa železnic vybere projektanta tříkolejného mostu na Výtoni
Budování moderní železnice na území metropole pokračuje, Správa železnic hledá projektanta stavby nového tříkolejného mostu na Výtoni. Jedná se o další klíčový krok pro zajištění bezpečné a kapacitní železnice nejen na území hlavního města Prahy, ale i na páteřní trati směrem na Německo, na níž přemostění leží. Práce by měly probíhat v letech 2027 až 2029, předpokládané celkové náklady stavby dosahují 3,4 miliardy korun.
28.04.2023
Výbor studie proveditelnosti schválil zúžení počtu sledovaných variant
Dne 24. dubna 2023 proběhlo třetí zasedání výboru studie proveditelnosti, který je nejvyšším orgánem dozorujícím přípravu studie proveditelnosti. Výbor vzal na vědomí data vzešlá z dosavadní práce na studii a v návaznosti na ně schválil tři principiální návrhové varianty k plnohodnotnému dopracování.
21.02.2023
Technické kolokvium k výtoňskému mostu: odborníci poskytnou své závěry do týdne
Desítka odborníků se specializací na mostní stavby nejen z Česka, ale i dalších zemí se dva dny podrobně zabývala problematikou železničního mostu pod pražským Vyšehradem. Cílem bylo zachytit všechny relevantní věcné argumenty, a to s ohledem na co možná nejkratší omezení na frekventované trase mezi hlavním a smíchovským nádražím.
02.02.2023
Rozšíření studie proveditelnosti
Dne 18. ledna 2023 vešel v účinnost dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. E618-S-4867/2020/PH, který rozšiřuje plnění oproti původnímu zadání veřejné zakázky na zpracování Studie proveditelnosti železničního uzlu Praha včetně Rychlých spojení.
10.01.2023
Vítězný návrh mostu na Výtoni nejlépe splňuje všechny potřebné parametry
Správa železnic reaguje na debatu, která se rozproudila mezi veřejností po vyhlášení vítězného návrhu mostu na pražské Výtoni. Na nejčastější otázky odpovídáme v následujících bodech:
04.01.2023
Modernizace pražského Masarykova nádraží získala stavební povolení
Zásadní modernizace stanice Praha Masarykovo nádraží má za sebou další důležitý krok v přípravě. Správa železnic získala pravomocné stavební povolení. Na jaře se vypíše výběrové řízení na zhotovitele, v průběhu letošního roku by pak měly začít i samotné stavební práce. Hotovo bude v roce 2026. Součástí projektu je mimo jiné rozšíření stávajícího počtu kolejí ze sedmi na devět, rekonstrukce všech nástupišť a vybudování nové platformy nad kolejištěm, která odstraní bariéry v území, umožní přístupy na jednotlivá nástupiště a nabídne přímý přestup na linku metra B.
23.11.2022
Správa železnic vybrala budoucí podobu mostu na pražské Výtoni
Správa železnic dnes představila veřejnosti vítězný návrh budoucí podoby tříkolejného přemostění přes Vltavu v místě stávajícího železničního mostu na pražské Výtoni. Základní podmínky pro účast v tzv. soutěžním dialogu splnilo všech 12 přihlášených týmů architektů. Celková nabídková cena měla v hodnocení váhu 20 procent, zbylých 80 procent připadalo na kvalitu navrženého řešení. Jako nejlepší vybrala jedenáctičlenná hodnotící komise návrh od společnosti 2T engineering. Ta nyní zpracuje podrobnější studii, která bude sloužit jako podklad pro vytvoření dokumentace pro společné povolení stavby.
31.10.2022
Otevírá se nová odbavovací hala v pražských Vysočanech
Dva roky intenzivních modernizačních prací jsou ve stanici Praha-Vysočany patrné na první pohled. Nádraží, které prochází kompletní přestavbou, od letošního září disponuje novým nástupištěm, eskalátory a výtahy. Další pozitivní změna nastane dnes, 31. října, kdy se otevírá nová odbavovací hala s pokladnami a zázemím pro cestující.
31.08.2022
Probíhají práce na předběžných variantách
Od června 2022 započaly práce na dalším projektovém kroku scénáře „S projektem“, na tzv. předběžných variantách. Předběžné varianty představují ucelený návrh pro řešené území ve všech dopravních a technických souvislostech, vytvořený kombinací dílčích teoretických variant.
123