Tiskové zprávy

Černošice získají nejen moderní zastávky, ale také rychlejší spojení s metropolí

Správa železnic pokračuje v přípravě modernizace trati z Prahy do Berouna. Nyní vybrala zhotovitele projektové dokumentace pro úsek mezi pražským Radotínem a budoucí odbočkou Berounka. Vyhotoví ji společnost SUDOP Praha, která podala nejvýhodnější nabídku ve výši 96 milionů korun. Stavební práce se plánují v letech 2026 až 2029, jejich výsledkem bude nejen zrušení několika přejezdů, ale také zvýšení traťové rychlosti.

Mezi hlavní cíle projektu patří zkrácení jízdních dob vlaků a vytvoření vhodných podmínek pro osobní i nákladní dopravu. Vyšší kapacitu trati pak zajistí nová výhybna Kosoř, která umožní operativní přejíždění mezi oběma kolejemi.

Stavba naváže na už dokončenou modernizaci úseku ze Smíchova na hranice hlavního města, obnovou projde přibližně 5,5 kilometru dvoukolejné trati. Práce zahrnou nejen rekonstrukci železničního svršku a spodku, mostů a trakčního vedení, ale také zastávek Černošice a Černošice-Mokropsy. Ty získají moderní nástupiště v normové výšce 550 milimetrů nad kolejí.

Ke zvýšení bezpečnosti provozu přispěje výstavba silničního nadjezdu namísto stávajícího úrovňového křížení v Karlické ulici v pražském Radotíně a vybudování přeložky komunikace II/115, která nahradí stávající velmi vytížený přejezd v Radotínské ulici v Černošicích. Všechny zbývající přejezdy budou vybaveny kromě světelné a zvukové signalizace také závorami.

Předpokládané celkové investiční náklady stavby dosahují 3 miliardy korun.

Files to download

tisková zpráva ke stažení (41.0 kB) pdf