Tiskové zprávy

Modernizace vsetínské stanice pokročila, cestující mají k dispozici nové zázemí

Ve Vsetíně se dnes uskutečnilo slavnostní otevření společného odbavovacího terminálu pro železniční a autobusovou dopravu. Cestující na nádraží mohou také naplno využívat nový podchod k jednotlivým nástupištím. Jde o konkrétní výsledek probíhající modernizace celé stanice, která začala v závěru roku 2021 a skončí letos v prosinci.

Dosavadní nádražní budovu ve Vsetíně nahradil dvoupodlažní prosklený objekt dopravního terminálu, který nyní začíná sloužit cestujícím v železniční i autobusové dopravě. „Vsetín je dalším příkladem, že se i v našich podmínkách daří propojovat různé druhy dopravy budováním společných terminálů. Zlepšování přestupních vazeb je jednou z cest ke kvalitnější veřejné dopravě, čímž se zvyšuje její atraktivita pro širokou veřejnost,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Jedním z hlavních cílů projektu byla náhrada stávajících nástupišť s úrovňovým přístupem přes koleje. Nová jsou dostatečně široká a zastřešená. „Cestující se díky jejich výšce dostanou pohodlně přímo do vlaku. Pro bezpečný příchod jsme vybudovali podchod s výtahy na jednotlivá nástupiště. Začíná už v obchodním domě Smetanka a prochází pod celým kolejištěm, aby propojil městské části na obou stranách stanice,“ popisuje některé přínosy rekonstrukce generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Na nové vlakové nádraží jsme se intenzivně připravovali již od roku 2015. Ve spolupráci se soukromým investorem jsme vybudovali přilehlou nákupní zónu, která nyní tvoří s nádražím a vznikajícím autobusovým terminálem funkční celek. S předstihem jsme vykupovali pozemky a chystali studii nové podoby lokality. Tato příprava se vyplatila, protože Ministerstvo dopravy i Správa železnic naše náměty přijaly a dnes vidíme povedený výsledek,“ přiblížil starosta Vsetína Jiří Čunek.

Práce zahrnovaly přestavbu celé stanice a také navazujícího úseku do zastávky Ústí u Vsetína. Z hlediska bezpečnosti bylo důležité zrušení přejezdu přímo ve stanici, auta už mohou využívat novou silnici a most přes říčku Rokytenku. Namísto dosavadního přechodu ve Štěpánské ulici vznikl podchod, který ústí do ulice U Křivačkárny.     

Zhotovitelem stavby s celkovými náklady přes 2,5 miliardy korun jsou společnosti OHLA ŽS, STRABAG Rail a AŽD. Většina prací je už hotová. Pokračuje výstavba parkovacího domu a autobusového nádraží.

Realizace stavby Rekonstrukce ŽST Vsetín je spolufinancována Evropskou unií z Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Celková výše způsobilých nákladů projektu je 114 908 997 eur. Míra podpory EU dosahuje 73,63 % ze způsobilých nákladů, výše dotace tak činí maximálně 84 607 494 eur, tedy zhruba 2 129 936 673 korun. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Files to download

tisková zpráva ke stažení (93.0 kB) pdf
1.JPG (2.2 MB) jpg
2.JPG (2.4 MB) jpg
3.jpg (717.3 kB) jpg
4.jpg (602.9 kB) jpg