Nové sídlo Správy železnic

V současnosti sídlí Generální ředitelství a další organizační jednotky Správy železnic na řadě míst v Praze, což je neefektivní z pohledu jejich vzájemné spolupráce a komunikace. Navíc jde často o nevyhovující starší objekty a prostory, které jsou ze stavebně-technického pohledu náročné jak na provoz, tak i na údržbu. Tento stav není dlouhodobě udržitelný, a proto je snahou Správy železnic prakticky celou administrativní část vedení společnosti centralizovat na jednom místě. Díky tomu chce v budoucnu stoprocentně dostát všem povinnostem manažera infrastruktury a významného zaměstnavatele.

Z tohoto důvodu přistoupila Správa železnic k vyhlášení architektonické soutěže s názvem Centrála Správy železnic.