1. místo

Architektonický projekt nového ústředí Správy železnic vystihuje podstatu této organizace a její aspirace: inovativní společnost hledící do budoucnosti v zajišťování bezpečné a plynulé dopravy po celé železniční síti a ve zvyšování rychlosti a kapacity železniční infrastruktury.
Návrh 19
Účastník:  William Matthews Associates
Autor: William Matthews
Spoluautor: David Walker

Autorský popis návrhu:

Navržené budovy sjednocují celou organizaci, zefektivňují funkční a provozní cíle a vytvářejí skvělé pracovní prostředí, zaměřené na spolupráci, efektivitu, produktivitu a pohodu. Tento návrh svým výjimečným důrazem na udržitelnost ve smyslu provozní a pohlcené energie vyjadřuje ducha českých železnic. Jádrem projektu je flexibilita a přizpůsobivost, která umožní organizaci reagovat na výzvy a příležitosti, které před ní stojí. Budovy budou vhodným domovem pro ústředí Správy železnic pro celé 21. století.

Files to download

návrh 19 textová část.pdf (8.7 MB) pdf
návrh 19 grafická část.pdf (67.0 MB) pdf