2. místo

Centrála Správy železnic a Nádraží Smíchov: dvě určující a na sebe navazující významné stavby, rámující rozsáhlý prostor kolejiště a nově definující Nádražní ulici.
Návrh 10
Účastník:  Atelier M1 architekti, s.r.o.
Autor: Mgr. akad. arch. Pavel Joba, Ing. arch. Jakub Havlas, Ing. arch. Jan Hájek, MgA. Vojtěch Šaroun

Autorský popis návrhu:

Centrála Správy železnic je navržena jako horizontální struktura, navazující svým členěním na zastřešení terminálu Smíchov. Centrála Správy železnic má naprosto výjimečnou pozici v městě a má mnoho tváří – bude vnímána z odstupu jako skulptura i z detailu jako fragment ulice, z horních podlaží bude umožněn výhled na celou Prahu i do dálek podél Vltavy a kolejí k jihu. Centrála Správy železnic bude vnímána jako jedna stavba i dvě budovy zároveň. Centrála Správy železnic bude investicí státu – je proto racionální, ekonomická, kompaktní, neexhibuje, a přitom je v přidané hodnotě sochařsky plastická a poetická.

Files to download

návrh 10 textová část.pdf (11.9 MB) pdf
návrh 10 grafická část.pdf (72.2 MB) pdf