Správa železnic výrazně posiluje komunikaci s veřejností

Pro Správu železnic je zcela zásadní co nejširší kontakt s veřejností. K tomu slouží kromě kontaktního centra s informační linkou pro telefonické dotazy také dvě infocentra, která se nacházejí na hlavních nádražích v Praze a Ústí nad Labem.

Výrazným krokem k efektivnější komunikaci s veřejností včetně podávání podrobností o mimořádnostech na železnici je informační linka 800 21 00 21, která byla spuštěna 1. května 2021. Je součástí kontaktního centra, které poskytuje konkrétní sdělení k problematice organizování provozu na dráze, modernizacím a opravám, zodpovídá dotazy týkající se staveb v ochranném pásmu dráhy a podává další informace. Občané zde mohou nahlásit také závady a poruchy nebo nepořádek na nádražích. Operátoři dále podávají všeobecné informace o společnosti a také o výlukách, případně nabídnou pomoc s vyhledáním spojení. Komplikované nebo čistě odborné dotazy zaznamenají prostřednictvím kontaktního formuláře a následnou odpověď zašlou buď e-mailem, klasickou poštou, datovou schránkou, nebo ji vyřídí formou zpětného telefonátu. Kontaktní centrum poskytuje své služby v pracovní dny od 7 do 18 hodin.

Informační centra v Praze a Ústí nad Labem

Na konci dubna 2021 otevřela Správa železnic ve spodní části nové odbavovací haly na pražském hlavním nádraží své první infocentrum. Veřejnost se zde může prostřednictvím velkoplošných interaktivních panelů seznámit s profilem naší státní organizace, vyhledat si aktuální polohu vlaků v aplikaci Grapp nebo získat informace o připravovaných i realizovaných stavbách v aplikaci Interaktivní mapa. Centrum je otevřeno Po – Ne 7:00 –18:00. Součástí práce jeho zaměstnanců jsou i asistenční služby pro nevidomé spoluobčany. Tento prostor se bude využívat také pro prezentaci aktuálních staveb prostřednictvím veřejných setkání a debat nebo k pořádání tiskových konferencí.

Od 11. března 2022 začalo sloužit veřejnosti druhé infocentrum Správy železnic. Nachází se v podchodu na ústeckém hlavním nádraží a zájemci zde získají zejména informace o přípravě VRT Drážďany – Praha. K dispozici jsou jim informační panely, které pokryjí celý rozsah přípravy této přeshraniční vysokorychlostní trati. Návštěvníci zde najdou také 3D model Krušnohoří, dozví se nejen detaily o přípravě jednotlivých úseků VRT, ale také o jejich vlivu na životní prostředí a ekonomiku. Rozšíří si rovněž své znalosti o umělých stavbách (zejména o mostech a tunelech) nebo o principech trasování zcela nových železnic. Infocentrum bude otevřeno v pracovní dny od 11 do 17 hodin.