Integrace datových modelů provozních systémů tunelových staveb

Předmětem zakázky byla analýza, aplikace a následná standardizace procesu integrace digitálních modelů staveb do provozních systémů tunelových staveb.

Základní přehled o projektu

 • Zpracovatel: BIM Consulting, s.r.o.,
 • Realizace zahájena: 04/2021,
 • Dokončení projektu: 11/2021.


Předmět zakázky

 1. Analýza softwarových nástrojů (SW) stávajících provozních systémů tunelových staveb Správy železnic.
 2. Procesní analýza provozu tunelových staveb.
 3. Analýza dostupných informačních systémů (IS) na trhu vhodných pro správu a údržbu tunelových staveb.
 4. Analýza a případná úprava datového prostorového modelu tunelu Ejpovice ve formátu IFC pro jeho využití na provozní účely stávajících provozních systémů Správy železnic a dostupných provozních systémů pro správu tunelových staveb na trhu.
 5. Integrace prostorového datového modelu tunelu Ejpovice ve formátu IFC se stávajícími provozními systémy tunelových staveb Správy železnic. Včetně praktické ukázky na konkrétním řešení (demo řešení).
 6. Integrace prostorového datového modelu tunelu Ejpovice ve formátu IFC se Zhotovitelem odsouhlaseným IS. Včetně praktické ukázky na konkrétním řešení (demo řešení).
 7. Analýza ekonomické efektivity využití datových prostorových modelů tunelových staveb v procesu správy a údržby.
 8. Vypracování monitorovací zprávy pro práci s datovým modelem tunelových staveb Správy železnic v rozsahu požadavků:
 • vstupní data vycházejí z informačního modelu,
 • popis integrace do stávajících systémů Správy železnic,
 • popis SW produktů dostupných na trhu s vazbou na informační modely,
 • u vybraného SW produktu popis integrace do systému Správy železnic s využitím dat informačního modelu.