Majetkoprávní aplikace (MAJA)

Majetkoprávní aplikace MAJA je webová aplikace pro řízení a podporu majetkoprávních činností na nových i stávajících dopravních stavbách a stavbách technické infrastruktury. Aplikace slouží jako společné prostředí pro práci všech zúčastněných stran (investor, správce, projektant, znalec, apod.).

 

Základní přehled projektu

  • Zpracovatel: GMtech s.r.o.
  • Nasazení aplikace: 12/2021.


Informace o projektu

  • MAJA řeší procesy uzavíraní smluv, dozor a kontrolu nad aktuálním stavem přípravy staveb.
  • Aplikace umožňuje vizualizovat stav průběhu majetkoprávní přípravy v reálném čase.
  • Prezentuje a administruje aktuální stav smluvních případů výkupů pozemků, nájmů a služebností u věcných břemen.
  • Díky aplikaci MAJA může uživatel pracovat s aktualizovanými daty katastru nemovitostí, mít k dispozici aktuální stav smluv online a díky tomu je mít vždy pod kontrolou.
  • Mapové okno navíc přináší větší přehlednost a urychlení v řešení majetkoprávních vztahů.