Vzdělávání

Nedílnou součástí zavedení metody BIM do organizace Správy železnic je vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitalizace stavebnictví. Pro tyto účely pořádá organizace interní vzdělávací kurzy, které jsou cílené přímo na prostředí Správy železnic.
Výraznou podporou vzdělávacích kurzů je edukativní dokument Úvod do problematiky BIM, který byl ve spolupráci s odborem Koncepce BIM České agentury pro standardizaci vydán v průběhu roku 2023. Dokument obsahuje základní přehled o samotné metodě BIM, její historii, vývoji a výhledu do budoucna. Čtenář po jejím prostudování získá základní přehled v oblasti digitalizace staveb, který může dále aplikovat a rozvíjet na reálných stavebních projektech.
 

Úvod do problematiky BIM - seznam kapitol: 

  1. Metoda BIM
  2. Národní a mezinárodní podpora
  3. Prostorové a informační dimenze
  4. Základní pilíře BIM
  5. Správa informací o stavbě
  6. Klasifikační systém a datový standard
  7. Smluvní dokumentace
  8. Pilotní projekty Správy železnic

Files to download

Úvod do problematiky BIM (verze 1.1).pdf (2.7 MB) pdf