Přejít k obsahu

Zavedení systému kvalifikace u Správy železnic

Správa železnic zavádí systém kvalifikace, který je moderním nástrojem sektorového zadavatele sloužícím zejména k unifikaci požadavků na kvalifikaci dodavatelů pro jednotlivá plnění poptávaná Správou železnic a výrazně snižuje administrativní zátěž spojenou s účastí ve výběrových řízeních.

Systém kvalifikace umožní dodavatelům, aby prokázali kvalifikaci nezbytnou pro účast ve výběrových řízeních Správy železnic předem na období 36 měsíců. Dodavatelé zařazení v systému kvalifikace tak nebudou muset ve výběrových řízeních soutěžených prostřednictvím systému kvalifikace předkládat kvalifikační doklady v každé své nabídce.

Systém kvalifikace Správy železnic je zaváděn v pilotním provozu pro podlimitní sektorové veřejné zakázky, které nejsou zadávány v zadávacím řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Systém kvalifikace je provozován na softwarové platformě ISKD, kde budou zveřejněny veškeré informace včetně jeho provozu. Tato platforma bude spuštěna 20. 6. 2022 na webových stránkách iskd.spravazeleznic.cz. Dodavatelé se budou moci zaregistrovat a podávat žádosti o zařazení do systému kvalifikace od 1. 6. 2022.