3.2. Ochranné nátěrové systémy

Základními předpisy pro jednotné provádění protikorozní ochrany u Správy železnic jsou předpis Správa železnic S5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí, Obecné technické podmínky pro ochranné nátěrové systémy ocelových konstrukcí mostních objektů (dále OTP ONS – viz níže) a TKP staveb státních drah kapitola 25, Část B: Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi.

Na základě splnění podmínek uvedených v OTP ONS vystavuje Odbor traťového hospodářství Generálního ředitelství Správy železnic Osvědčení o ověření kvality a shody s požadavky stanovenými v OTP ONS.

Kontaktní údaje:

Ing. Milan Kučera
Správa železnic, státní organizace
Generální ředitelství
Odbor traťového hospodářství (O13)
Oddělení mostů a tunelů
Křižíkova 2, 186 00 PRAHA 8
mobil: 602 705 896
e-mail: kuceram@spravazeleznic.cz

Soubory ke stažení

OTP Ochranné nátěrové systémy pdf  
Ochranné nátěrové systémy xls