Kondiční pobyty lázeňského typu

Zabezpečení provozu na železnici klade na celou řadu profesních skupin zaměstnanců značné zdravotní, psychické, fyzické a odborné nároky.

Připravili jsme preventivně ozdravný program lázeňského typu se zajištěným ubytováním a stravováním pro určené zaměstnance, kteří dlouhodobě vykonávají fyzicky nebo psychicky náročnou práci.