Vzdělávání

Pečujeme o profesní rozvoj našich zaměstnanců, který zahrnuje odborná školení na pracovišti i mimo něj nebo prohlubování a zvyšování kvalifikace. Věnujeme pozornost kontinuálnímu vzdělávání, které je klíčové pro další kariérní rozvoj a motivaci. Jednou z nejoblíbenějších forem vzdělávání a kariérního rozvoje jsou jazykové kurzy.