Stavba Stod – Domažlice

Zahrnuje úsek od Stodu přes Holýšov, Staňkov, Blížejov, Milavče, Domažlice, zastávku Domažlice město až po odbočku regionální trati směr Klenčí pod Čerchovem.

Stavba bude dvoukolejná v úseku Stod – Holýšov a Blížejov – Domažlice, cca 9 km dlouhý úsek mezi Holýšovem a Blížejovem zůstává prozatím jednokolejný.

Kromě elektrizace a vybavení evropským zabezpečovacím systémem budou nově řešeny i všechny stanice a zastávky

Harmonogram

V současné době se finalizují všechny náležitosti pro žádost o územní rozhodnutí. Získání územního rozhodnutí předpokládáme v roce 2024. Stavba se předpokládá v letech 2027-30.