Přejít k obsahu

Bezpečná železnice

Riskantní chování nebo nerespektování pravidel na železnici či v její blízkosti zaplatilo v roce 2022 životem 238 lidí. Navzdory zvyšování bezpečnosti provozu a modernizaci přejezdů zůstává množství tragických následků mimořádných událostí stále vysoké.
Foto Bezpečná železnice

Železniční doprava patří mezi nejbezpečnější druhy dopravy, přesto každoročně vyhasne přímo na kolejích nebo v jejich blízkosti příliš mnoho životů. V naprosté většině jde o jednoznačné porušení pravidel ze strany řidičů silničních vozidel, cyklistů či chodců. Ti nerespektují výstražné systémy, vjíždějí či vcházejí do kolejiště v okamžiku, kdy je v činnosti zabezpečovací zařízení, či přecházejí koleje na místě, kde je to zakázané. 

Správa železnic proto pro veřejnost pravidelně připravuje preventivní aktivity, které cestujícím i řidičům připomínají pravidla bezpečné železnice. Stačí totiž málo: všímat si svého okolí, respektovat pravidla a nikdy neriskovat. Pusťte svým dětem vzdělávací videa a zopakujte si pravidla chování na železničních přejezdech.