Železniční dopravní cesta 2012

Konference ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 2012

27. - 29. března 2012


Pořadatelé:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální ředitelství, Odbor traťového hospodářství, Technická ústředna dopravní cesty

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Odborný garant konference:

Ing. Jiří Kozák
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Tel.: 972 235 480
Fax: 972 235 389
Mobil: 724 280 105
E-mail: kozak@szdc.cz

 

Program

 

Název přednášky

Přednášející

Přednesená prezentace

Sborník

1. den - 27. března 2012

A01

Koncepce železniční dopravy v ČR

Ing. Ivo Vykydal, MD ČR, Praha

A01_Vykydal_MD.pdf

 

A02

Koncepce údržby železniční infrastruktury

Ing. Bohuslav Navrátil, SŽDC, Praha

A02_Navratil_SZDC.pdf

 

A03

Koncepce pražské příměstské dopravy

Ing. Filip Drápal, ROPID, Praha

A03_Drapal_ROPID.pdf

A03_Drapal_ROPID_Sb.pdf

A04

Výhled investiční činnosti SŽDC

Ing. Jiří Martínek, SŽDC, Praha

A04_Martinek_SZDC.pdf

 

A05

Možnosti zvyšování rychlostí na stávajících tratích

Ing. Radek Trejtnar, SŽDC, Praha

A05_Trejtnar_SZDC.pdf

A05_Trejtnar_SZDC_Sb.pdf

A06

Zavádění systému ETCS na tratích v ČR

Ing. Marcel Klega, SŽDC, Praha

A06_Klega_SZDC.pdf

A06_Klega_SZDC_Sb.pdf

A07

Drážní cyklostezky v ČR

Ing. Luboš Kala, Nadace Partnerství, Brno

A07_Kala_NadacePartnerstvi.pdf

 

2. den - 28. března 2012

B01

Sledování a vyhodnocování nákladů po dobu životnosti ŽDC

Wali Nawabi, DB, AG, Mnichov, SRN

B01_Nawabi_DB.pdf

B01_Nawabi_DB_Sb.pdf

B02

Nové trendy v upevnění kolejnic

Nicole Wiethoff, Vossloh Fastening Systems, SRN

B02_Wiethoff_Vossloh.pdf

B02_Wiethoff_Vossloh_Sb.pdf

B03

Historie outsourcingu údržby železniční infrastruktury v Holandsku

Jan Swier, ProRail Asset Management, Holandsko

B03_Swier_ProRail.pdf

B03_Swier_ProRail_Sb.pdf

B03_Swier_ProRail_Sb_EN.pdf

B04

Projekty pro IV. koridor

Ing. Miloš Krameš, SUDOP PRAHA a.s.

B04_Krames_SUDOP_Pha.pdf

B04_Krames_SUDOP_Pha_Sb.pdf

B05

Realizace železničního spodku a protihlukových stěn IV. koridoru

Ing. Jan Tříška; Radomír Barták, EUROVIA CS,a.s., Praha

B05A_Bartak_EUROVIA.pdf

B05A_Bartak_EUROVIA_Sb.pdf

 Ing. Michal Žák, GJW Praha spol. s r.o.

B05B_Zak_GJW_Pha.pdf

B05B_Zak_GJW_Pha_Sb.pdf

B06

IV. koridor po prvním poločasu

Ing. Jiří Vejnar, Ing. Karel Fridrich, SŽDC, Stavební správa západ, Praha

B06_Vejnar_SZDC.pdf

B06_Vejnar_SZDC_Sb.pdf

B07

Bezstyková kolej na mostech

Doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D., VUT v Brně

B07_Plasek_VUT_Brno.pdf

B07_Plasek_VUT_Brno_Sb.pdf

B08

Kolejnicový skener

Ing. Veselý, MEASPROG

B08_Vesely_MEASPROG.pdf

 

3. den - 29. března 2012

C01

Nový předpis S9 "Pevná jízdní dráha

Ing. Radek Bernatík, SŽDC, Praha

C01_Bernatik_SZDC.pdf

C01_Bernatik_SZDC_Sb.pdf

C02

Novelizace předpisu SŽDC S3/2 "Bezstyková kolej"

Ing. Petr Szabó, SŽDC, Praha

C02_Szabo_SZDC.pdf

C02_Szabo_SZDC_Sb.pdf

C03

Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy

Ing. Rudolf Zelinka, SŽDC, Praha

C03_Zelinka_SZDC.pdf

C03_Zelinka_SZDC_Sb.pdf

C04A

Mechanizace pro údržbu tratí

Ing. Miroslav Hollan, SŽDC, Praha

C04A_Hollan_SZDC.pdf

C04A_Hollan_SZDC_Sb.pdf

C04B

CZ Loko, Ing. Jiří Štěpánek

Speciální vozidla

C04B_Stepanek_CZ_LOKO.pdf

 

C05

Zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí zpružnění

Ing. Marek Smolka, DT ‑ Výhybkárna a strojírna, a.s., Prostějov; Doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc., ČVUT v Praze; Prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D., VUT v Brně

C05_Smolka_DT_Prostejov.pdf

C05_Smolka_DT_Prostejov_Sb.pdf

C05_Video3.avi

C05_Video4.avi

C06

Systémové řešení regenerace kolejnic u SŽDC

Ing. Ondřej Chládek, Josef Veselý, Duchcovská svařovna, a.s., Duchcov

C06_Vesely_DS.pdf

C06_Vesely_DS_Sb.pdf

C06_Vesely_DS_SDKII.wmv

C06_Vesely_DS_El_Svar.wmv

C07

Závady na železničním svršku - Ing. Jan Čihák, SŽDC, Praha

 Ing. Jan Čihák, SŽDC, Praha

C07_Cihak_SZDC.pdf

C07_Cihak_SZDC_Sb.pdf

C08

Průzkumné práce, konstrukční řešení a životnost železničního spodku

Ing. Ladislav Minář, CSc., KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o., Brno

C08_Minar_KolejConsult.pdf

C08_Minar_KolejConsult_Sb.pdf

Soubory ke stažení

Programový leták konference ke stažení pdf  
Kompletní sborník přednášek pdf