Přejít k obsahu

Kybernetická bezpečnost

Správa železnic, státní organizace, jakožto součást Kritické informační infrastruktury (KII) dle zákona č. 240/2000 Sb., krizového zákona a zároveň povinná osoba dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, si je plně vědoma toho, že nezbytnou součástí ochrany cestujících, zaměstnanců a dalších, je i ochrana informačních a komunikačních technologií.

Dlouhodobou strategií Správy železnic je dosažení co nejvyšší úrovně informační a kybernetické bezpečnosti provozovaných informačních systémů, průmyslových systému, aplikací atd.

Cílem informační a kybernetické bezpečnosti je zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti, a to v souladu s legislativními požadavky kladenými zákony České republiky. Správa železnic tedy zajišťuje efektivní provozování kybernetické bezpečnosti v rozsahu právních, organizačních, technických a vzdělávacích prostředků k ochraně dat a informací v rámci svého interního digitálního kybernetického prostoru.

Snahou Správy železnic je především preventivní činnost a realizace bezpečnostních opatření vůči možnému kybernetickému útoku.

V oblasti kybernetické bezpečnosti disponuje Správa železnic kvalifikovanými odborníky, kteří zajišťují maximální úroveň ochrany informačních systémů, a jimi poskytovaných služeb, před kybernetickými útoky.