Výbor pro audit

Předsedkyně výboru pro audit

Ing. Eva Janoušková

člen výboru pro audit

Ing. Lenka Hlubučková

člen výboru pro audit

Michal Zácha

člen výboru pro audit

Mgr. Tomáš Klinecký

člen výboru pro audit

neobsazeno