Vize Evropy

Evropská komise představila v prosinci 2020 Strategii pro udržitelnou a inteligentní mobilitu – nasměrování evropské dopravy do budoucnosti. Součástí strategie je i Akční plán s 82 iniciativami, které se budou realizovat v následujících čtyřech letech. Cílem je nasměrovat EU na cestu k vytvoření udržitelného, inteligentního a odolného systému mobility budoucnosti a dosáhnout zásadních změn potřebných k dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu, snahy stát se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem.

Dnes představují emise z dopravy přibližně 25 % celkových emisí skleníkových plynů v EU. Objem těchto emisí navíc v posledních letech roste. Evropským cílem je stát se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem. To si vyžaduje ambiciózní změny v dopravě. K dosažení 90% snížení emisí skleníkových plynů způsobených dopravou do roku 2050 je potřeba jasný postup. Evropská komise přijala soubor návrhů, které uzpůsobí politiky EU v oblasti klimatu, energetiky, dopravy a zdanění tak, aby se mohly podílet na snižování čistých emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % oproti roku 1990.

Hlavní milníky pro dosažení klimatických cílů:
 

Do roku 2030:

 • bude na evropských silnicích v provozu nejméně 30 milionů vozidel s nulovými emisemi,
 • bude 100 evropských měst klimaticky neutrálních,
 • se vysokorychlostní železniční doprava zdvojnásobí,
 • by pravidelná hromadná doprava na vzdálenosti kratší než 500 km měla být v rámci EU uhlíkově neutrální,
 • bude ve velkém měřítku rozšířená automatizovaná mobilita,
 • budou připraveny na trh lodě s nulovými emisemi.

 

Do roku 2035:

 • budou připravena na trh velká letadla s nulovými emisemi.

 

Do roku 2050:

 • budou téměř všechny automobily, dodávky, autobusy i nová těžká nákladní vozidla bez emisí,
 • se železniční nákladní doprava zdvojnásobí,
 • se vysokorychlostní železniční doprava ztrojnásobí,
 • bude pro globální síť v provozu multimodální transevropská dopravní síť (TEN-T) vybavená pro udržitelnou a inteligentní dopravu s vysokorychlostním spojením