Údaje o rozsahu užívání vybraných částí dráhy

Správa železnic, státní organizace zveřejňuje podle § 10a odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb.

o dráhách údaje o rozsahu užívání vybraných částí dráhy.

Files to download

Údaje o rozsahu užívání dráhy Broumov - Otovice z.pdf (88.6 kB) pdf