Základní charakteristika železniční sítě

Stav ke dni 31. 12. 2021                          Měrná jednotka                     Množství  
délka tratí celkem km 9 358  
délka jednokolejných tratí km 7 324  
délka dvojkolejných tratí km 1 968  
délka vícekolejných tratí km 65  
délka elektrizovaných tratí km 3 215  
délka neelektrizovaných tratí km 6 142  
stavební délka kolejí celkem km 15 091  
počet úrovňových přejezdů   7 734 
počet železničních mostů   6 719  
délka železničních mostů m 154 845  
počet tunelů   166  
délka tunelů m 54 072  
počet železničních stanic   1 096  
počet zastávek   1 599 
počet budov   6 740