Logomanuál

Nové logo je chráněno autorskými a licenčními právy. Jeho zneužití je právně postižitelné.
Jakákoliv aplikace loga Správy železnic, státní organizace musí být schválena.
Grafický manuál jednotného vizuálního stylu Správy železnic bude postupně upraven tak,
aby byl v souladu s novým názvem organizace, ale veškerá pravidla aplikací popsaná v současném manuálu jsou i nadále v platnosti.
Pro bližší informace kontaktujte:

Rebecca Novotná, novotnare@spravazeleznic.cz
T +420 972 235 772; M +420 725 398 456

Soňa Košťálová, E kostalovas@spravazeleznic.cz
M +420 725 349 568

Files to download

LOGO (164.2 kB) zip
Grafický manuál Správy železnic.pdf (18.8 MB) pdf
Jednotná pravidla pro tvorbu videa.pdf (5.4 MB) pdf
Šablona pro tvorbu videa (286.7 MB) zip
Pravidla a tisková data pro tvorbu videí Správy železnic (152.9 MB) zip
Základní pravidla pro znak HZS Správa železnic.pdf (555.1 kB) pdf
Tisková data znaku HZS Správy železnic.zip (129.0 kB) zip